Zavarivanju se u poduzeću pridaje veliki značaj. Redovito pratimo i kontroliramo kvalitetu rada svakog zavarivača. Također, pratimo zahtjeve klijenata te sa osposobljavanjem naših zavarivača dosežemo najvišu razinu kvalitete proizvoda.

Svi zavarivači posjeduju valjane certifikate zavarivanja. Zavarivačke usluge vršimo kod naručitelja u proizvodnim halama kao i na samim gradilištima.

Usluge zavarivanja pružamo u sljedećim postupcima zavarivanja:

  • 111 REL - ručno elektrolučno zavarivanje
  • 131 MIG - postupak zavarivanja aluminija
  • 135 MAG - postupak zavarivanja golom žicom/li>
  • 136 MAG - postupak zavarivanja pod zaštitnim praškom
  • 141 WIG - crni materijal
  • 141 WIG – bijeli materijal
  • 141/111 WIG/REO