Osnovni podaci poduzeća

MKV-MONT d.o.o.


Osnovni podaci poduzeća

Naziv tvrtke: MKV-MONT, proizvodnja, usluge i inženiring d.o.o.
Skraćeni naziv: MKV-MONT d.o.o.
Sjedište poduzeća: Dragutina Kunovića 27, HR-49218 Pregrada, Hrvatska
Matični broj: 080918338
ID Broj: HR 09505144276
IBAN: HR36 2360 0001 1024 2984 5
SWIFT: ZABAHR2X
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 100% strani kapital - izvor FINA
Vlasnik: Mario Vouk
Direktor: Mario Vouk